İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
Madde 1 – Konu
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
Madde 2.1 – Satıcı Bilgileri
Ünvan: A MARİLLA’S ISTANBUL (KRN Giyim Gıda İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.)
Adres : Tatlısu Mh. Elalmış Cd. No: 73/3 Ümraniye/İstanbul/ Türkiye
Telefon: +90 533 312 87 01
Email: info@amarillasistanbul.com
Madde 3 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri
Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli e-posta’da belirtildiği gibidir.
Madde 4 – Genel Hükümler
4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından kabul edilmiş ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI namına ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar (ALICININ kendisinden kaynaklanan arıza ve bozukluklar hariç) garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. Ancak ALICI, ürünleri teslim alır almaz kontrol etmekle mükelleftir.
4.9- işbu sözleşme, ALICI tarafından Kabul edildikten sonra geçerlilik kazanır.
Madde 5 – Cayma Hakkı
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI iletişim kanallarına faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
Kullanılmış ürün iade edilemez.
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI iletişim adreslerine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği, fatura aslı, kutu, ambalaj, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz iadesi zorunludur.
Aksi takdirde iade kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise ürün iade alınmaz. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası SATICI’ya ulaştığından itibaren 14 gün içinde iade işlemi ALICI’nın kartına yapılacaktır.
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
işbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.